Chính sách bảo mật

Công ty  luôn xem trọng việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật có liên quan. Khi tiến hành kinh doanh và vận hành web eBiznet,Công ty cam kết tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân và thực hiện các biện pháp bảo mật hiệu quả nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân sau đây chỉ ra các loại thông tin thu thập, mục đích sử dụng và cách thức Thường Xuân thực hiện việc bảo mật. Chính sách này còn đưa ra hướng dẫn cho Bạn trong việc quyết định loại thông tin cung cấp, cách thức thay đổi thông tin đồng thời đưa ra những cảnh báo cần thiết cho Bạn khi truy cập Trang Web. Bằng việc truy cập vào web eBiznet, Bạn đồng ý với các nội dung của Chính sách bảo mật này và đảm bảo các dữ liệu Bạn cung cấp là hoàn toàn đầy đủ và chính xác.

Thông tin thu thập

Theo quy định pháp luật, khi Bạn đăng ký trở thành khách hàng của công ty, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau:

Thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, giới tính, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử, địa chỉ thường trú, địa chỉ giao nhận hàng hóa và các thông tin khác tùy theo từng thời điểm;
Thông tin về lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức giao nhận và thanh toán; và
Các thông tin khác theo quy định pháp luật về bán hàng đa cấp tùy từng thời điểm.
Mục đích và Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Bạn

Điều hành quá trình mua bán hàng hóa dựa trên Đơn hàng của Bạn, bao gồm việc cung cấp các thông tin này cho bên thứ ba để giao hàng hoặc thanh toán tiền mua hàng;
Hỗ trợ việc quản lý tài khoản của Bạn;
Hoàn thiện các tính năng trên Trang Web hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình giao dịch;
Thông báo đến Bạn các thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
Duy trì liên lạc với Bạn, giải đáp các thắc mắc của Bạn liên quan đến dịch vụ của Công ty ;
Hỗ trợ khi Bạn giao dịch tại Trang Web hoặc sử dụng dịch vụ của công ty, với sự đồng ý trước của Bạn;
Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của bạn.
Mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ

Kiểm soát người truy cập, sử dụng dịch vụ của Công ty;
Phân tích và tối ưu hóa các dịch vụ của Công ty;
Nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty.
Ngoài những mục đích đề cập trên,Công ty cũng có thể thu thập thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.