×

Thông báo

App cũ eBiznet đã hết hạn từ ngày 04/03/2021. Cài đặt ngay ứng dụng Insurance Channel để nhận Data Khách hàng, quản lý Khách hàng, nhận thông báo Hệ thống...
Xem hướng dấn sử dụng và cài đặt App Insurance Channel Tại đây .

Bảo hiểm nhà

Bảo hiểm nhà (3)

Phí bảo hiểm 440 nghìn - 8,5 triệu
Giới hạn bồi thường 400 triệu - 7 tỷ
Điều khoản mở rộng Bảo hiểm thêm cho các rủi ro khác, Bảo hiểm tai nạn con