×

Thông báo

App cũ eBiznet đã hết hạn từ ngày 04/03/2021. Cài đặt ngay ứng dụng Insurance Channel để nhận Data Khách hàng, quản lý Khách hàng, nhận thông báo Hệ thống...
Xem hướng dấn sử dụng và cài đặt App Insurance Channel Tại đây .

Vui lòng nhập địa chỉ email phù hợp với tài khoản của bạn. Số điện thoại của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email này.