×

Thông báo

App cũ eBiznet đã hết hạn từ ngày 04/03/2021. Cài đặt ngay ứng dụng Insurance Channel để nhận Data Khách hàng, quản lý Khách hàng, nhận thông báo Hệ thống...
Xem hướng dấn sử dụng và cài đặt App Insurance Channel Tại đây .

Kiến thức Bảo hiểm xã hội

Kiến thức Bảo hiểm xã hội (3)

Với đặc thù là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức, hoàn toàn vì mục tiêu an sinh xã hội,... tham gia bảo hiểm xã hội là giải pháp tối ưu để đạt được ước muốn có cuộc sống an nhàn lúc về già với nguồn thu nhập ổn định và sống vui vẻ quây quân bên con cháu.