×

SẢN PHẨM FUBON

Thứ tư, 24 Tháng 3 2021 15:04 Viết bởi :
(0 bình chọn)

1. Nguyên lý, đặc điểm Sản phẩm liên kết chung (xem file FU01-SPLKC)

2. Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0 (xem fie FU02-CUL01)

3. Điều khoản Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0 (xem file FU03-ĐKCUL01)

4. Sản phẩm tăng cường (xem file FU04-SPTC)

5. Điều khoản sản phẩm tăng cường - TV và TTTBVV DO TAI NẠN (xem file FU05-TCTN)

6. Điều khoản sản phẩm tăng cường - BH BỆNH HIỂM NGHÈO (xem file FU06-TCBNH)

7. Điều khoản  sản phẩm tăng cường - BH HỖ TRỢ VIỆN PHÍ (xem file FU07-TCHTVP)

8. Bảng mã nghề nghiệp Fubon (xem file FU08-BMNN)

9. Lưu trình làm hợp đông FUBON (xem file FU09-LT) (xem mục lục)

10. Hướng dẫn làm hợp đồng FUBON (xem file FU10-HD) (xem FU10-video)

11. Các lỗi Pending thường gặp và cách xử lý (xem file FU11-pending) (xem FU11-video)

12. Hướng dẫn KPHDBH (xem file FU12-KEOPHI)

Xem 2834 lần

Gửi bình luận

Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.