×

BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Thứ hai, 01 Tháng 3 2021 14:59 Viết bởi :
(1 Bình chọn)

Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa MIC

- Quy tắc bảo hiểm vận chuyển hàng hóa trong lãnh thổ Việt Nam MIC (xem file MI022-HH)

- Quy tắc bảo hiểm đường biển MIC (xem file MI023-HH)

- Quy tắc bảo hiểm đường biển MIC - Điều kiện A (xem file MI024-HH)

- Quy tắc bảo hiểm đường biển MIC  - Điều kiện C (xem file MI025HH)

- Quy tắc bảo hiểm vận chuyển hàng than MIC (xem file MI026-HH)

Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa VBI

- Quy tắc, điều khoản bảo hiểm vận chuyển hàng hóa VBI (xem file VB021-HH)

- Quy tắc, điều khoản bảo hiểm vận chuyển đường biển VBI (xem file VB022-HH)

- Quy tắc, điều khoản bảo hiểm vận chuyển hàng hóa lãnh thổ Việt Nam VBI (xem file VB023-HH)

Xem 1429 lần

Gửi bình luận

Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.