×

Thông báo

App cũ eBiznet đã hết hạn từ ngày 04/03/2021. Cài đặt ngay ứng dụng Insurance Channel để nhận Data Khách hàng, quản lý Khách hàng, nhận thông báo Hệ thống...
Xem hướng dấn sử dụng và cài đặt App Insurance Channel Tại đây .

Kiến thức Bảo hiểm phi nhân thọ

Kiến thức Bảo hiểm phi nhân thọ (5)

Góp phần quan trọng trong hoạt động quản lý rủi ro, lựa chọn bảo hiểm phi nhân thọ được xem là công cụ hữu hiệu nhất giúp bạn chế tối đa các hậu quả đến từ những biến cố không mong muốn trong cuộc sống.

Phải làm sao để vượt qua những rủi ro ngoài tầm kiểm soát của bản thân?

Thứ tư, 25 Tháng 11 2020 17:24

Những thứ có thể đến trong cuộc đời mà ngoài tầm kiểm soát của bạn thực sự đưa bạn vào những hoàn cảnh, tình thế gian truân và khó khăn, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của các bạn. Có những người không thể vượt qua được và cũng không ...

Những thứ có thể đến trong cuộc đời mà ngoài tầm kiểm soát của bạn thực sự đưa bạn vào những hoàn cảnh, tình thế gian truân và khó khăn, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của các bạn. Có những người không thể vượt qua được và cũng không ...

Vietinbank - Bảo Hiểm Tài Sản

Chủ nhật, 02 Tháng 8 2020 19:23

Phạm vi bảo hiểm:

Bồi thường cho các tổn thất tài chính từ các rủi ro bất ngờ, không lường trước được đối với tài sản thuộc sở hữu, có thể bao gồm cả việc mất thu nhập đáng ra được nhận nếu như không có tổn thất xảy ra.

Ưu điểm:

Bảo hiểm t ...

Phạm vi bảo hiểm:

Bồi thường cho các tổn thất tài chính từ các rủi ro bất ngờ, không lường trước được đối với tài sản thuộc sở hữu, có thể bao gồm cả việc mất thu nhập đáng ra được nhận nếu như không có tổn thất xảy ra.

Ưu điểm:

Bảo hiểm t ...

Vietinbank - An Phát Thành Công

Chủ nhật, 02 Tháng 8 2020 19:14

Chương trình bảo hiểm con người bao gồm các quyền lợi chính như sau:

Bảo hiểm sinh mạng cá nhân
Bảo hiểm tai nạn cá nhân
Bảo hiểm khám chữa bệnh nội trú
Bảo hiểm khám chữa bệnh ngoại trú
Các quyền lợi chi tiết theo từng gói đính kèm

...

Chương trình bảo hiểm con người bao gồm các quyền lợi chính như sau:

Bảo hiểm sinh mạng cá nhân
Bảo hiểm tai nạn cá nhân
Bảo hiểm khám chữa bệnh nội trú
Bảo hiểm khám chữa bệnh ngoại trú
Các quyền lợi chi tiết theo từng gói đính kèm

...

Vietinbank - Bảo An Doanh Nghiệp

Chủ nhật, 02 Tháng 8 2020 19:00

Bảo An Doanh nghiệp bao gồm các quyền lợi chính như:

Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh thông thường, bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn, tai biến sản khoa ( gói A3, A4)

...

Bảo An Doanh nghiệp bao gồm các quyền lợi chính như:

Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh thông thường, bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn, tai biến sản khoa ( gói A3, A4)

...